ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม