องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
หนังสือพิมพ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นำโดยนางพัชรินทร์ บัวชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนจิตอาสาบ้านมหาชัย...
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงาน โครงการ"วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยมีพระครูศรีธรรมกร เจ้าคณะตำบลมหาชัย นางพัชรินทร์ บัวชุม...
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยนายฉลอง แสนสุภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล...
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย บุรชาติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ และนางสาวชยณัฐ มงคล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ นายสมชาย...
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม เวลา 13:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9:30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ชั้น 2 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม...
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และนางสาวธารดา พาลึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รางงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
คู่มือการปฏิบัติงานศนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ sitemap
วันนี้ 68
เดือนนี้6,234
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,022
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ