info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2
เดือนนี้ 5,541
เดือนที่แล้ว 12,817
ทั้งหมด 48,903

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจรรมหน้าบ้านน่ามอง 28 เมษายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.มหาชัย ปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ อบต.มหาชัย เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องตลาด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศ อบต.มหาชัย เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศ อบต.มหาชัย เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยคาถา 5 ย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
thumb_up facebook
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อบต.มหาชัย อำเภอปลาปาก

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 094-8657664
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 094-8657664
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กรมส่งเสริมฯ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ