องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย นพ.ถ 81-001 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196

volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
photo ติดตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม (บุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทประกอบกิจการการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหร grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม