องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน อบต.มหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ พนักงานดีเด่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไป คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ข้อ 27 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo เกียรติบัตรพนักงานดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file รายงานลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราร้อยละของฐานคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1