info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 434
เดือนนี้ 4,209
เดือนที่แล้ว 7,181
ทั้งหมด 23,824

verified_user คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ