องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลสระสำคัญในสัญญา
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนกรกฎาคม 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนกรกฎาคม 65 โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนมิถุนายน ๖๕ ให้กับโรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนมิถุนายน ๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถแห่ต้นเทียนพร้อมตกแต่ง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ทะเบียนรถ กข 5980 นครพนม
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 65 โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1