องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(นายกรีฑา จริตรัมย์)
รองปลัด อบต.มหาชัย
โทร : 089-2769767
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0872242841
(นางกิตติภรณ์ เหลาแหลม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-5260635
(นายครินา ลุมวงษ์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2348729
(นายสุรวุฒิ สุริยนต์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089-8414414