องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นำโดยนางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย มณฑล 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.มหาชัย ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณวัดบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ภายใต้"โครงการจิตอาสา ร่วมแรง รวมใจ พัฒนาตำบลมหาชัย (หน้าบ้าน น่ามอง ชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin