องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11:30 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยปลัด รองปลัด และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เข้าร่วมกิจกรรม"การสร้างเสริมสุขภาวะคนนครพนม"จากหน่วยจัดการโครงการ สสส.NF. มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อทำวีดีทัศน์ ไปนำเสนอในงานเสวนากับตัวแทนท้องถิ่น 66 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งที่ 29 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin