องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin