องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เข้าร่วมกิจกรรม"ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย และร่วมถ่ายทำวีดีโอกับเกษตรจังหวัดนครพนม ณ สวนเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin