องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายภาคี สำนัก 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) เพื่อปรึกษาหารือโครงการเสริมสร้างสุขภาวะใส่ใจผู้สูงอายุบ้านมหาชัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่มีจุดเด่นสำคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin