ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที ชนิดกล่องประจำเดือนสิงหาคม ๖๔ ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง