ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย บ้านนายสรพล แสนสุภา - บ้านนายเทเวทย์ วงษ์ผาบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง