ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 แยกถนนสายบ้านมหาชัย - บ้านทันสมัย ถึง สำนักงานป่าไม้ บ้านทันสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง