ชื่อเรื่อง : จ้างถมที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง