ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ทีชนิดกล่อง ประจำเดือนตุลาคม ๖๔ ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง