ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง