ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ทีชนิดกล่องประจำเดือนมกราคม 65 ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลมหาชัย จำนวน ๗ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง