ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายเทเวท วงษ์ผาบุตร - บ้านนายสรพล แสนสุภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง