ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาอุดมวนาราม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง