ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องแสกนเนอร์แบบที่ 1 ยี่ห้อ Brother รหัส 487-62-0003 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง