info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 31
เดือนนี้ 4,558
เดือนที่แล้ว 6,468
ทั้งหมด 35,737

play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ปกข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 หน้า 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2561 หน้า 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล หน้า 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย หน้า 7-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ หน้า 10-11 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ หน้า 12 -14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 15-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย หน้า 17-39 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 40 -72 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ