องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 40 -72 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย หน้า 17-39 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 15-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ หน้า 12 -14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ข้อบัญญัติ หน้า 10-11 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย หน้า 7-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล หน้า 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2561 หน้า 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ หน้า 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ส่วนที่ 1 หน้า 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ปกข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1