info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 7
เมื่อวาน 412
เดือนนี้ 4,187
เดือนที่แล้ว 7,159
ทั้งหมด 23,802

play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
ปกข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ส่วนที่ 1 หน้า 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
คำแถลงงบประมาณ หน้า 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
คำแถลงงบประมาณ หน้า 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
คำแถลงงบประมาณ หน้า 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2561 หน้า 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
บันทึกหลักการและเหตุผล หน้า 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย หน้า 7-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ข้อบัญญัติ หน้า 10-11 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
รายงานประมาณการรายรับ หน้า 12 -14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 15-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
รายงานประมาณการรายจ่าย หน้า 17-39 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 40 -72 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ