info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 34
เมื่อวาน 439
เดือนนี้ 4,214
เดือนที่แล้ว 7,186
ทั้งหมด 23,829

group ฝ่ายสภา

(นายปรีชา วงศ์วิวงค์)
ประธานสภา อบต.มหาชัย
(นายปรีชา วงศ์วิวงค์)
ประธานสภา อบต.มหาชัย
(นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา)
รองประธานสภา อบต.มหาชัย
(นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา)
รองประธานสภา อบต.มหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
เลขาสภา อบต.มหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
เลขาสภา อบต.มหาชัย
(นายวรเดช แก้วสอนดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นายวรเดช แก้วสอนดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นายสมศักดิ์ นานาไพร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นายสมศักดิ์ นานาไพร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นายฉลอง แสนสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นายฉลอง แสนสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นายสวาสดิ์ โพธิ์พันธ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายสวาสดิ์ โพธิ์พันธ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายสาทร เหล่าใหญ่)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายสาทร เหล่าใหญ่)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายบุญเหลือ วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายบุญเหลือ วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายพรชัย ไชยสุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายพรชัย ไชยสุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายตระกูล ไชยสุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายตระกูล ไชยสุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายชนะ แก่นจันทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
(นายชนะ แก่นจันทร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
(นายอาคม จิตมาตย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
(นายอาคม จิตมาตย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
(นายชายชมพู ธนโพธิ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายชายชมพู ธนโพธิ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายปรีดา ไชยต้นเทือก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายปรีดา ไชยต้นเทือก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายธันวา มูลวงค์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
(นายธันวา มูลวงค์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ