info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เมื่อวาน 231
เดือนนี้ 3,915
เดือนที่แล้ว 6,903
ทั้งหมด 23,469

volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
แจ้งรายชื่อการชำระภาษีป้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย จากบ้านนางบุญแบ่ง เสนาช่วย - บ้านนายเกรียงศักดิ์ วงษ์ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย จากบ้านนางบุญแบ่ง เสนาช่วย - บ้านนายเกรียงศักดิิ์ วงษ์ธาตุ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย ข้างบ้านนางสวาท ศรีเจริญ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย นพ.ถ 81-001 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สาย จากสวนราชาปาล์ม - อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สาย จากสวนราชาปาล์ม - อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย ข้างบ้านนางสวาท ศรีเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย นพ.ถ 81-001 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยกกบก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยอีเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังขังคา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังไฮ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๗ สายนานายเสมอ พ่อชมภู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๗ สายนานายบุญชู พรมคนซื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 483 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ