องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
photo ติดตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม (บุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทประกอบกิจการการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพับระหว่่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เททับถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโชคนภา ไชยสุระ - บ้านนางคำสวย ต้องสว่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 สาย จากบ้านนางน้อย เชื้อพันธ์ - หลังโรงเรียนบ้านดอนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 สาย จากบ้านนางน้อย เชื้อพันธ์ - หลังโรงเรียนบ้านดอนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เททับถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโชคนภา ไชยสุระ - บ้านนางคำสวย ต้องสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย พุทธอุทยานอีสานเขียว - บ้านนายปัญจา พ่อชมภู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย จากบ้านนายเทเวท วงษ์ผาบุตร - บ้านนายสรพล แสนสุภา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 สาย จากบ้านห้วยไหล่ - บ้านฮ่องโจด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เททับถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโชคนภา ไชยสุระ - บ้านนางคำสวย ต้องสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน เททับถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1สาย จากบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย พุทธอุทยานอีสานเขียว - บ้านนายปัญจา พ่อชมภู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านห้วยไหล่ - บ้านฮ่องโจด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน เททับถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 558 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28