info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 85
เดือนนี้ 4,612
เดือนที่แล้ว 6,522
ทั้งหมด 35,791

volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
description ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file แจ้งรายชื่อการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย จากบ้านนางบุญแบ่ง เสนาช่วย - บ้านนายเกรียงศักดิ์ วงษ์ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย จากบ้านนางบุญแบ่ง เสนาช่วย - บ้านนายเกรียงศักดิิ์ วงษ์ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย ข้างบ้านนางสวาท ศรีเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย นพ.ถ 81-001
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สาย จากสวนราชาปาล์ม - อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 สาย จากสวนราชาปาล์ม - อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย ข้างบ้านนางสวาท ศรีเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 สาย นพ.ถ 81-001 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยกกบก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยอีเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังขังคา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังไฮ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๗ สายนานายเสมอ พ่อชมภู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๗ สายนานายบุญชู พรมคนซื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกลำห้วยเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 20 (ทั้งหมด 483 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ