info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย [25 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด [6 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ภายใต้แนวคิด ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำโดย นายปรีชา วงศ์วิวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย [24 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [18 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจรรมหน้าบ้านน่ามอง 28 เมษายน 2564 [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.มหาชัย ปี 2563
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 743