องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group ฝ่ายบริหาร
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
(นายฉลอง แสนสุภา)
รองนายก อบต.มหาชัย คนที่ 1
โทร : 089-001-0878
(นายชนะ แก่นจันทร์)
รองนายก อบต.มหาชัย คนที่ 2
โทร : 083-925-2740
(นายสมประสงค์ สมภาร)
เลขานุการ นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-117-4244