info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 441
เดือนนี้ 4,216
เดือนที่แล้ว 7,188
ทั้งหมด 23,831

group ฝ่ายบริหาร

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(นายไชยเชษฐ ใสแสง)
รองนายก อบต.มหาชัย
(นายไชยเชษฐ ใสแสง)
รองนายก อบต.มหาชัย
(นายระเบียบ โคดอาสา)
รองนายก อบต.มหาชัย
(นายระเบียบ โคดอาสา)
รองนายก อบต.มหาชัย
(นายอมิตร ชากิจดี)
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย
(นายอมิตร ชากิจดี)
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย

กรมส่งเสริมฯ