องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศใช้ QR Code ศูนย์รับเรื่องรับร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะที่ ๓ พ.ศ.2561-2564(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจิตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1