info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เดือนนี้ 4,602
เดือนที่แล้ว 6,512
ทั้งหมด 35,781

folder คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะที่ ๓ พ.ศ.2561-2564(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจิตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(นายมงคล แสนสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ