องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder ประกาศผู้ชนะ
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๘๐ นครพนม
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น ADV-๔๒๔๕ หมายเลขเครื่อง S/N:QXK๐๒๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น ADV-๔๒๔๕ หมายเลขเครื่อง S/N:RKM๐๓๙๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๒๖๘ นครพนม
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น ADV-๔๒๔๕ หมายเลขเครื่อง S/N:QXK๐๒๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๕-๐๐๖๐ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บุคคลที่ ๑ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยไหล่ หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น ADV-๔๒๔๕ หมายเลขเครื่อง S/N:QXK๐๒๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์บปฏิบัติการร่วมในการการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ว
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๖๓๗ นครพนม
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานขับรถบรรทุกน้ำ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52