องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
play_arrow มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file วินัยและโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรารฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แนวทางการลงโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือด้านการปฏิบัติงานคลัง-ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการลาของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัตงานด้านบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการปฏิบังานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1