องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-64 วันที่ 23 ส.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-64 วันที่ 20 ส.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-64 วันที่ 13 ส.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-64 วันที่ 16 ก.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-64 วันที่ 24 มิ.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-1-63 วันที่ 30 ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-63 วันที่ 13 พ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-63 วันที่ 25 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-63 วันที่ 24 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-63 วันที่ 14 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-64 วันที่ 15 มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มิ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มี.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 วันที่ 12 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 มิ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2