info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-63 วันที่ 14 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-63 วันที่ 24 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-63 วันที่ 25 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-63 วันที่ 13 พ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-1-63 วันที่ 30 ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-64 วันที่ 24 มิ.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-64 วันที่ 16 ก.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มิ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มี.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 วันที่ 12 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 ส.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 มิ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 มิ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 29 เม.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 มี.ค.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 698