องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
info ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ขออนุมัติประกาศใช้ QR Code ศูนย์รับเรื่องรับร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565