องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ณ บ่อนชนไก่ของนายคำ ถิ่นวิไล ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก และคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตสถานที่เล่นการพนันและให้ใช้สถานที่เล่นการพนัน ประเภทชนไก่ จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin